Avtale med Fiskerinæringens Innkjøpsselskap (FIAS)

Døvigen AS inngår leveringsavtale med Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS (FIAS)

 

 

Døvigen AS har inngått avtale med FIAS på leveranse av emballasjeløsninger til FIAS sine 900 medlemsbedrifter. Avtalen omfatter hele Døvigen’s sortiment til sjømatnæringen, herunder:

  • Laminerte laksebrett i kartong og EPS
  • Laksebrett i kartong med eget trykk
  • Vakuumposer – nøytrale og poser med trykk
  • Trykte og nøytrale filmer og laminater
  • Underbaner
  • Skåler i plast, fiber og aluminium
  • Kartong -og bølgepappemballasje
  • Etiketter

Avtalen gjelder foreløpig for 2 år og FIAS medlemsbedrifter vil får tilgang til en egen innkjøpsportal for å kunne gjøre effective -og kostnadsbesparende innkjøp.

Lenke til FIAS portal

 

Meld deg på nyhetsbrev