Ny undersøkelse viser at forbrukere er opptatt av emballasjens miljøpåvirkning

Undersøkelsen som ble utført høsten 2018 av Coleman Parkes Research og bestilt av Pro Carton, undersøkte 7.000 forbrukere på tvers av syv land – Frankrike, Tyskland, Italia, Polen, Spania, Tyrkia og Storbritannia. Undersøkelsen ble utformet for å måle forbrukeres syn på ulike emballasjeløsninger og for å forstå deres holdninger til emballasje og bærekraft.

Halvparten av de tyske respondentene oppgav at de ikke kjøpte produkter pakket i det de opplever som «ikke-bærekraftige materialer».

Forbrukerne vil ha mer informasjon om miljøpåvirkningen til varene de kjøper – inkludert emballasjen. Ni av ti kunder i Tyskland ønsker at emballasjen skal være lett resirkulerbar.

Last ned og les hele rapporten her

Meld deg på nyhetsbrev