Personvernserklæring for Døvigen AS

Omfang for denne personvernerklæring.

Denne personvernerklæring omfatter all personrelatert informasjon Døvigen AS behandler og lagrer med tilsluttede nettsteder som dovigen.no, hippo.no, naturesdesign.no og designzone.no

Døvigen AS deler ikke personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Døvigen AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.  Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning.
Behandlingsansvarlig har delegert myndighet av noen oppgaver og behandling av personopplysninger. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. I tillegg lagres passord for pålogging til våre webshops kryptert.

Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på våre nettsider, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Vi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi anbefalinger og informasjon som er tilpasset hver enkelt bruker.

 Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og informasjon spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler på våre nettsider under menypunktet Kundesenter.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter og databehandlere

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere som fraktselskapene PostNord og Bring samt kortinnløsningsselskapene NETS. Der hvor det handles på kreditt gitt av SVEA FINANS.

Døvigen AS har inngått avtale med følgende databehandlere:

 • Dustin AS – leverandør av IT driftstjenester
 • Multicase – systemleverandør av ERP
 • SuperOffice – systemleverandør av CRM
 • PostNord – leverandør av transporttjenester
 • Ramberg – leverandør av transporttjenester
 • Bring – leverandør av transporttjenester
 • NETS – leverandør av betalingsløsninger
 • VIPPS – leverandør av betalingsløsninger
 • SVEA Finans – leverandør av faktura -og betalingstjenester
 • VISMA – leverandør av økonomisystemer
 • Synlighet – leverandør av tjenester innen digital markedsføring
 • EasyWeb Norge AS – leverandør av webløsninger og digital markedsføring
 • Google – leverandør av digitale tjenester
 • Facebook – leverandør av digitale tjenester

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Vi har et personvernombud, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt. Ansvarlig personvernombud er daglig leder. Se også punktet og behandlingsansvarlig i denne personvernerklæringen. Mer informasjon på våre websider under punktet «Kundesenter».

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

kundeservice@dovigen.no
Døvigen AS
P.boks 6034 Etterstad
0601 OSLO
Telefon 23 05 10 50

 

Meld deg på nyhetsbrev