Skrevet av: Sindre Døvigen. Stikkord:

Redusert folietykkelse på strekkfilm gir betydelige miljøgevinster og bedre økonomi

Næringslivet er nødt til å ta et ansvar når det gjelder hvordan plast produseres, brukes og gjenvinnes. EUs plaststrategi er klar på dette. EUs kommende plaststrategi skal snu problemer til nye muligheter for teknologisk utvikling og økonomisk vekst for Europa.

Det synes kanskje å ligge et stykke frem i tid, men det gjelder å handle nå!

Ny teknologi gir nye muligheter som for kort tid siden ikke var mulig. Vår samarbeidspartner Empack NOR som er en ledende kompetansebedrift på strekkfilm og pallesikring, har utviklet nye tynne ekstremfilmer som kan erstatte tradisjonelle tykkere strekkfilmer. Det er ingen grunn til lengre å bruke mer plast enn hva som er nødvendig!

De nye strekkfilmene fører til et senket plastforbruk på inntil 30-50 prosent, men den bidrar også til flere fordeler for klima og miljø.

– Med tanke på at CO2-avtrykket på LDPE-plast ligger på ca 2,5 kilo per kilo plast, vil reduksjonen totalt ha stor miljøpåvirkning. Samtidig ser vi at dette normalt også gir innkjøpsbesparelse på mellom 10-30 prosent. Andre gevinster ved strekkfilmen er blant annet flere meter på rullen som gir færre rullbytter, enklere innkjøp, besparelse i vederlag og bedre avfallshåndtering for varemottak som vil ha betydelig mindre avfall å håndtere.

Når man jobber med tynne ekstremfilmer er det viktig at man forstår samspillet mellom strekkfilmen, maskinen og produktet som skal pakkes. Det er ikke kun varene som skal sikres under transport – filmen skal også sørge for trygg ferdsel i trafikken uten fare for uhell på veien.

De nye tynne ekstremfilmene tåler mye strekk og de er best når filmen utnyttes maksimalt. Derfor blir ofte optimaliseringen også et maskinteknisk element som påvirker strekket etter hvordan man “girer” maskinen.

Ta kontakt med oss for å se på hvordan vi sammen kan redusere og optimalisere bruk av strekkfilm i din bedrift.

Kontaktperson:
Frank Dyrkolbotn
frank@dovigen.no
Telefon: 952 44 390

Meld deg på nyhetsbrev