Stor plastreduksjon hos Europris ved overgang til nano strekkfilm

I Norge benyttes det mer enn 17.000 tonn med transportfolie. Det er dermed blant de største emballasjematerialer vi bruker målt i antall tonn. Av denne mengden anslås det at strekkfilm utgjør ca 7.000 tonn.

I et prosjekt sammen med vår kunde Europris satte vi som mål å spare miljøet for unødvendig mengde plast, bidra til mindre CO2- utslipp og samtidig ivareta transportemballasjens funksjon.

Europris brukte tidligere en strekkfilm på 23my. Ved bruk av våre nye nano strekkfilmer med egenskaper man ikke har hatt før, kunne vi redusere tykkelsen til 10my!

Disse nye strekkfilmene produseres med opptil 55 lag i motsetning til de tradisjonelle filmer som har 5-9 lag.

Lagene «flettes» og gir filmen skreddersydde egenskaper som ekstrem punkteringstyrke og riveegenskaper. Filmens stabiliseringsevne, holdkraft og rivestyrke er betydelig bedre enn i tradisjonelle filmer.

Tynne ekstremfilmer har langt flere meter per kilo film, noe som gir økt produksjonstid (færre rullbytter), redusert forbruk, enklere lagring, mindre avfall og et lavere Co2 fotavtrykk.

For Europris betyr denne overgangen en plastreduksjon på over 100 tonn pr år eller 67%. Den øvrige miljøpåvirkningen er også ellers positiv med et redusert Co2 fotavtrykk på 272 tonn.

Dette er et betydelig bidrag både til plastreduksjon og mindre klimagass utslipp. Reduksjonen i utslipp av klimagasser tilsvarer 120 mellomstore bensinbiler som kjører 20.000 km pr år.

Europris uttaler:

Som et viktig ledd i vår Bærekraftstrategi har vi har i over en lengre periode hatt ett prosjekt gående sammen med Døvigen, der vi har jobbet med å redusere plastforbruk hos Europris LogistikkSenter i Moss. I prosjektet har vi gjort diverse tiltak rundt utbedringer og tilpasninger, dette for å gå fra 23 my strekkfilm til dagens 10 my nanofilm.

Resultat av dette er at vi sparer miljøet for unødvendig utslipp, samt at vi blir mer effektive i vår produksjon, som gjenspeiler seg i reduserte kostnader.

Meld deg på nyhetsbrev