Skrevet av: Sindre Døvigen. Stikkord: , , ,

The Plastic Value Chain – en ebook fra Tomra

Plast har blitt et stadig tilstedeværende materiale i vår hverdag, og det globale plastavfallet fortsetter øke til betydelige mengder. Tomra beskriver her dagens status og mulige løsninger på denne monumentale utfordringen. 

Gjennom å implementere effektive tiltak i plasten’s verdikjede, kan vi sikre vårt miljø, vår økononomi og bekytte våre lokalsamfunn. Reduksjon av engangsplast, øket bruk av materialer som lar seg gjenvinne og gode systemer for resirkulering vil være helt sentralt for å lykkes. 

Les hele Tomra’s ebook her

Tomra TOMRA eBook_The Plastic Value Chain_06_2019

 

Meld deg på nyhetsbrev